16 Tháng 6

TƯ VẤN – THIẾT KẾ – THI CÔNG – LẮP ĐẶT

1. Hệ thống điện trung thế:

  • Hệ thống cáp ngầm và cáp treo trung thế.
  • Máy biến thế.
  • Máy cắt trung thế.

2. Hệ thống điện hạ thế:

  • Tủ điện tổng và tủ điện phân phối.
  • Mạng lưới cáp cho tủ phân phối và tủ điện tổng.
  • Hệ thống giá đỡ cho cáp.
  • Máy phát điện.