16 Tháng 6

GIA CÔNG CƠ KHÍ

1. Năng lực gia công cơ khí chính xác METEK

  • Nhà máy: Với diện tích nhà máy trên 650m2.
  • Nhân sự: Nhân sự mảng gia công cơ khí chính xác: 22 người.
  • Máy móc gia công: Trang bị máy móc hiện đại từ máy phay cnc, tiện cnc, đến máy cắt Laser.
  • Hệ thống quản lý chất lượng: Iso 9001:2015.

2. Sản phẩm và dịch vụ gia công cơ khí CNC

  • Gia công chi tiết máy, linh kiện máy.
  • Gia công tiện CNC.
  • Gia công phay CNC.
  • Gia công cắt Laser CNC.