DỰ ÁN TẠI NHÀ MÁY KINH ĐÔ

Mô tả

- Cung cấp vật tư thiết bị và xây dựng hệ thống PCCC

- Cung cấp vật tư thiết bị và xây dựng hệ thống cơ điện tổng thể

Khách hàng : KINH ĐÔ
Vị trí : KCN VSIP 1, Bình Dương
Hoàn thành : Tháng 2, 2018
Đánh giá : METEK hoàn thành công việc rất tốt và chuyên nghiệp, đáp ứng tất cả những yêu cầu của Nhà Máy đưa ra